dd

dd

Legislatie

I. Acte normative aplicabile instituțiilor de credit și organizațiilor cooperatiste de credit publicate în Monitorul Oficial al României

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Republicată, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 1066 din 17-nov-2004; Legea nr. 88/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente; Actualizată prin Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în vigoare din 1 feb 2014 și actualizată prin Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesuale penale, în vigoare din 1-feb-2014; Parlamentul

Legea nr. 82/1991 - a contabilității, Republicată; M.Of. 454 din 18-iun-2008; Parlamentul.

Legea nr. 7/1996 - a cadastrului și a publicității imobiliare, Republicată, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 83/07-feb-2013; Parlamentul

Ordonanța 39/1996 - privind inființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Republicată, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 141 din 25-feb-2002; modificată prin OG 1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit; Guvernul

Legea nr. 190/1999 - privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 611 din 14-dec-1999; Parlamentul

Hotararea nr. 802/1999 - privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 499 din 15-oct-1999; Guvernul

Legea nr. 677/2001 - pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Decizia nr. 657/2002 - privind forma și conținutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacții suspecte; Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul in lei a 10.000 euro; M.Of. 2 din 07-ian-2003; Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Legea nr. 53/20035 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; Republicata M.Of. 345 din 18-mai-2011; Parlamentul

Legea nr. 571/2003 - privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 927 din 23 decembrie 2003; Legea 123/2014 pentru modificarea Codului fiscal (reducerea CAS) Publicată în M. Of., nr. 687 din 19-sep-2014; Parlamentul

Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; Republicată, M.Of. 189 din 18-mar-2014; Parlamentul

Ordonanta nr. 92/2003 - Ordonanta nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Republicată, cu modificările și completările ulterioare; M. Of. 513 din 31-iul-2007; Guvernul.

Legea nr. 253/2004 - Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare; M.Of. 566 din 28-iun-2004; Parlamentul

Ordonanta nr. 9/2004 - Ordonanta nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 78 din 30-ian-2004; Guvernul

Ordonanta de Urgență nr. 99/2006 - privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, M.Of. 1027 din 27-dec-2006; Guvernul; aprobată și modificată prin Legea 227/2007, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 480 din 18-iul-2007; Parlamentul

Decizia nr.105/2007- din 15-dec-2007 cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul birourilor de credit. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 27-dec-2007

Ordonanța de Urgență nr. 50/2010 -Ordonanța de Urgență nr. 50/2010 privind contractele de credit, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 389 din 11-iun-2010; Guvernul

Ordonanța de Urgență nr.131/2010 - pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind inființarea și funcționarea Fondului de Garantare a depozitelor în sistemul bancar; M.Of. 893 din 30-dec-2010;

Regulamentul nr. 7/2012 - privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului; Banca Natională a României

Regulamentul nr. 5/2013 - privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificarile și completările ulterioare, M.Of. 841 din 30-dec-2013; Banca Națională a României

Regulamentul nr. 575/2013 - al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial L 176 , 27 iun 2013 p. 0001 - 0337

II. Reglementari ale BNR aplicabile instituțiilor de credit

Regulamentul nr. 1/2000 - privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile acordate de aceasta participanților eligbili (contrapartidelor eligibile); republicat în Monitorul Oficial, Partea I 84/1-feb-2008; Banca Națională a României

Regulamentul nr. 6/2002 - privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 566 din 01-aug-2002; modificat de Regulament nr. 4/2012 – de modificare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii din 14-feb-2012; Banca Națională a României

Norma nr. 7/2002 - privind transferurile de fonduri în cadrul unei rețele cooperatiste de credit; M.Of. 452 din 27-iun-2002; Banca Națională a României

Circulara nr. 35/2002 - privind aplicarea reglementărilor emise de Banca Națională a României în domeniul sistemelor de plăți și organizațiilor cooperatiste de credit; M.Of. 685 din 17-sep-2002; Banca Națională a României

Norma nr. 6/2003 - privind fuziunea și divizarea cooperativelor de credit; M.Of. 447 din 24-iun-2003; Banca Națională a României

Circulara nr. 11/2003 - privind raportările în echivalent euro ale operațiunilor valutare efectuate de institutiile de credit; M.Of. 252 din 11-apr-2003; Banca Națională a României

Regulamentul nr. 2/2004 - privind utilizarea codurilor IBAN în România, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 165 din 25-feb-2004; Banca Națională a României

Norma nr. 5/2004 - privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 768 din 23-aug-2004; Banca Națională a României

Regulamentul nr. 2/2005 - privind ordinul de plată utilizat în operaţiuni de transfer-credit; Banca Națională a României; M.O. partea I, 265/31-mar-2005

Norma nr. 1/2005 - privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS şi în casa de compensare automată; M.Of. 75 din 21-ian-2005; Banca Națională a României

Regulamentul nr. 6/2006 - privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente; M.Of. 927 din 15-nov-2006; Banca Națională a României

Regulamentul nr. 1/2007 - privind registrul instituțiilor de credit; M.Of. 119 din 16-feb-2007; Banca Națională a României

Regulamentul nr. 6/2008 - privind începerea activitătii și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terte; M.Of. 296 din 16-apr-2008; Banca Națională a României

Regulamentul nr. 9/2008 - privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 527 din 14-iul-2008; modificat de Regulament nr. 7/2011, M. Of. 510 din 19-iul-2011; Banca Națională a României

Ordinul nr. 27/2010 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, M.Of. 890 bis din 30-dec-2010; Banca Națională a României

Regulamentul nr. 1/2012 - privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăti, M.Of. 49 din 20-ian-2012; Banca Națională a României

Regulamentul nr. 1/2012 - din 10-sep-2012 privind plata contribuțiilor și cotizațiilor de către instituțiile de credit, precum și verificarea acestora de catre Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; M.Of. 677 din 28-sep-2012;

Regulamentul nr. 16/2012 - privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare M.O. nr. 865/20.dec.2012, Banca Națională a României

Regulamentul nr. 17/2012 - privind unele condiții de creditare; M.O. partea I, 855/18-dec-2012, Banca Națională a României

Regulamentul nr. 4/2014 - privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României; M.O. partea I, 602/13.aug.2014

Ordinul nr. 6/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială M.Of. 699 bis din 24-sep-2014; Banca Națională a României


contact

Informatii de contact

 • Luni - Vineri: 8:00 AM to 4:30 PM
 • Adresa: Piata Aurel Vlaicu nr.1 bl.V4, SIBIU, Romania
 • Telefon: +40269/444936
 • Fax:+0269441515
 • Email: progresulsibiu@banca-progresulsb.ro
 • www.banca-progresulsb.ro

  Forma Juridica: Organizatie cooperatistă de credit

  Sediul Social: Piata Aurel Vlaicu nr.1 bl.V4, SIBIU, Romania

  Numarul din registrul comerțului: J32/661/1991

  Cod unic de inregistrare: 2577723

Capital social variabil

Vezi harta